Varmia Musica Academia

to organizowane od 2005 roku warsztaty muzyczne poświęcone historycznym interpretacjom dzieł dawnych mistrzów. Kursy przeznaczone są dla studentów, uczniów oraz zawodowych muzyków, chcących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie wykonawstwa historycznie poinformowanego.

Oferta

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • udział w Koncercie Finałowym;
 • bezpłatny wstęp na koncerty wykładowców;
 • wykłady, seminaria;
 • zajęcia dodatkowe w ramach poszczególnych klas

Istnieje odrębna opcja uczestnictwa w warsztatach dla zespołów kameralnych. Zainteresowanych prosimy o indywidualny kontakt.

Istnieje możliwość zgłoszenia się do dwóch lub większej ilości klas. Zainteresowanych prosimy o indywidualny kontakt celem precyzyjnego ustalenia warunków uczestnictwa.

 


 

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1 000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania (patrz zakładka Informacje).

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 maja. Rejestracja odbywa się poprzez elektroniczny formularz, znajdujący się pod opisem każdej z klas. Wypełnienie formularza wiąże się z uiszczeniem zaliczki w wysokości 300 zł.

 


 

Wykładowcy

Akompaniatorzy

 • Marta Niedźwiecka - klawesyn
 • Mirosław Feldgebel - fortepian, klawesyn, harfa

 

Klasa śpiewu

Adresowana jest zarówno do uczniów i studentów klas wokalnych oraz zawodowych muzyków (bez względu na rodzaj głosu) pragnących zgłębiać zagadnienia związane z historycznym wykonawstwem, jak i do śpiewaków prezentujących zgoła odmienne postawy wobec kwestii tzw. historycznych praktyk wykonawczych. Repertuarowo obejmuje muzykę od baroku po wiek XIX. Dodatkowym walorem jest możliwość współpracy z Mirosławem Feldgeblem - pianistą, klawesynistą, harfistą, do którego dyspozycji będzie pozostawał XIX-wieczny fortepian.

Wykładowca - Anna Mikołajczyk

Anna Mikołajczyk

Absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Małgorzaty Marczewskiej. Współpracuje między innymi z Warszawską Operą Kameralną, Operą Bałtycką w Gdańsku i Operą Wrocławską, czy z Operą Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie. Występowała pod batutą tak znakomitych dyrygentów, takich jak: Benjamin Bayl, Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr Borkowski, Jose Maria Florencio, Paul Goodwin, Fridrich Heider, Michał Klauza, Kazimierz Kord, Tadeusz Kozłowski, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Zsolt Nagy, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Charles Olivieri-Munroe, Paweł Przytocki, Wojciech Rajski, Marcin Sompoliński, Stefan Stuligrosz, Marek Štryncl, Roman Valek, Antoni Wit, Andryj Yurkevich. Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno–kantatowej i kameralnej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego w Polsce i poza granicami kraju. W 2001 otrzymała nagrodę im. Zofii Rayzacherowej Dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Dokonała wielu nagrań, wśród których znajduje się 10 albumów płytowych, które otrzymały nagrodę Akademii Fonograficznej FRYDERYK. Solowa płyta, na której śpiewaczka prezentuje pieśni Karola Szymanowskiego, została wyróżniona dwiema nagrodami FRYDERYK 2008 w kategoriach: Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka, Balet, oraz Fonograficzny Debiut Roku. W 2019 roku doceniona nagrodą FRYDERYK 2019 w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna została płyta wydana przez Chopin University Press, Stabat Mater -Giovanni Battista Pergolesi, Luctus Mariae - Paweł Łukaszewski. Od wielu lat realizuje pasje pedagogiczne prowadząc kursy wokalne w Czechach i w Polsce. Od roku 2005 jest współorganizatorem festiwalu i warsztatów muzycznych w Lidzbarku Warmińskim Varmia Musica. Od 2012 roku pracuje jako asystent w klasie śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • pracę z akompaniatorem;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa fletu historycznego

Kurs adresowany jest do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w grze na flecie traverso oraz dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z fletami historycznymi od zupełnych podstaw. Dla początkujących istnieje możliwość skorzystania z instrumentu na miejscu podczas warsztatów. Oprócz fletu barokowego proponujemy poszerzenie instrumentarium i zakresu repertuaru, włączając flety z prostym systemem klapowym, wykorzystywane w muzyce klasycznej i wczesnoromantycznej. Oprócz lekcji indywidualnych planowane są zajęcia grupowe metodyczno – praktyczne z zakresu interpretacji muzyki minionych epok oraz zagadnień technicznych. Główny filar warsztatów będzie stanowiła kameralistyka, ze względu na nieocenione wartości w rozwoju młodego flecisty.

Karolina Zych

Karolina Zych

Flecistka orkiestry instrumentów historycznych MACV Warszawskiej Opery Kameralnej. Wykładowca Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora, specjalizując się w literaturze fletowej o znamionach stylu Empfindsamkeit. Urodziła się w 1979 roku w Radomiu, gdzie ukończyła Szkołę Muzyczną w klasie fletu poprzecznego. Swoje umiejętności rozwijała w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, a następnie w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku na wydziale Alte Musik, w klasie fletu traverso Benedeka Csaloga. Jest specjalistką w dziedzinie gry na historycznych fletach poprzecznych od XVII do XIX wieku, nie rezygnując jednak z XX w. praktyk wykonawczych na flecie współczesnym. Stale współpracuje z orkiestrą Capella Cracoviensis, z którą występowała pod batutą m. in. Jana Tomasza Adamusa, Andrew Parrota, Paula McCreesha, Christophe Rousette'a, czy Alessandro Moccii, wykonując szeroki repertuar od baroku do romantyzmu. Brała udział w nagraniach płytowych, m.in. „Halki” Stanisława Moniuszki dla Sony Music. Była solistką orkiestry Konfraternia Caper Lubliniensis, orkiestry Diletto z Białegostoku, Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Jest członkiem zespołu The Ballard Consort. Koncertuje w Polsce a także za granicą, ma za sobą występy m.in w Niemczech, Norwegii, Grecji, Portugalii, Japonii, Belgii, Litwie, Rosji.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • zajęcia z tworzenia i improwizowania kadencji;
 • zajęcia p.t. „intonacja w orkiestrze”;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa oboju historycznego

Do klasy oboju historycznego zaproszeni są wszyscy pragnący zgłębiać tajniki gry na instrumentach ze słowem „obój” w nazwie oraz na wielu instrumentach pokrewnych. Podczas kursu można bliżej zapoznać się z takimi instrumentami jak: obój barokowy, obój miłosny, obój myśliwski, klasyczny obój dwu- i ośmioklapowy, rożek angielski oraz obój XIX-wieczny. Zagadnienia zarówno czysto techniczne jak i wykonawcze, poparte dużym doświadczeniem orkiestrowym, stanowią punkt wyjścia podczas naszych muzycznych spotkań. Akceptowane są zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Marek Niewiedział

Marek Niewiedział

Jeden z pierwszych oboistów w Polsce profesjonalnie zajmujący się grą na historycznych obojach. Koncertujący solista, kameralista, muzyk orkiestrowy oraz aktywny propagator muzyki dawnej, a także organizator rozmaitych działań artystycznych. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie oboju prof. Mieczysława Koczorowskiego, Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie oboju barokowego i klasycznego Ku Ebbinge oraz Hochschule für Musik und Theater w Lipsku w klasie Wolfganga Kubego. Ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W1996 roku został wyróżniony Nagrodą Radnych Miasta Poznania za osiągnięcia artystyczne, a w 2002 Nagrodą im. Zofii Rayzacherowej dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej. Od 1998 roku na stałe współpracuje z Warszawską Operą Kameralną, pełniąc w niej funkcje pierwszego oboisty oraz koordynatora orkiestry Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. W roku 2020 założył zespół Warsaw Harmony, z którym prezentuje XVIII i XIX-wieczne dzieła przeznaczone na instrumenty dęte. Ponadto współpracuje z większością orkiestr i zespołów muzyki dawnej w Polsce. Z formacji zagranicznych warto wymienić: Akademie fur Alte Music z Berlina, Collegium Marianum z Pragi, Ensemble Inegal z Pragi. Jest dyrektorem artystycznym festiwalu Varmia Musica oraz warsztatów muzycznych Varmia Musica Academia w Lidzbarku Warmińskim. Prowadzi klasę oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • udział w konsorcie obojowo-fagotowym;
 • zajęcia z technologii budowy stroików;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski, czeski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa fagotu historycznego

Do klasy fagotu historycznego zapraszamy muzyków o różnych stopniach zaawansowania, grających zarówno na instrumentach historycznych jak i współczesnych. Do dyspozycji kursantów będą kopie fagotów barokowych, klasycznych oraz dulcjany. Podczas kursu będziemy się koncentrować na repertuarze solowym i kameralnym obejmującym epoki od renesansu po romantyzm. Poruszymy kwestie techniczne i stylistyczne, szeroko studiując zagadnienie ornamentacji. Oprócz lekcji indywidualnych przewidziane są zajęcia z techniki budowy stroików, studiów orkiestrowych i kameralistyki fagotowej w małych i dużych składach oraz konsorcie obojowo-fagotowym.

Tomasz Wesołowski

Tomasz Wesołowski

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie w 2004 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Wojciecha Orawca. Nagradzany Stypendiami Prezydenta Miasta Gdańska oraz Fondazione Marco Fodella. W latach 2004-2008 studiował fagot historyczny w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Donna Agrell, Wouter Verschuren) oraz w Accademia Internazionale della Musica w Mediolanie (Alberto Grazzi). Współpracuje z wiodącymi orkiestrami historycznego nurtu wykonawczego, między innymi z Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Capella Cracoviensis, {oh!} orkiestra historyczna, B’rock (René Jacobs), Freiburger Barockorchester, Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Les Musiciens du Prince (Cecilia Bartoli), Anima Eterna, Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Bach Collegium Japan (Masaaki Suzuki), Le Cercle de l'Harmonie, Netherlands Bach Society, Arte Dei Suonatori. Nagrywał dla Mezzo, Arte, Erato, Polskiego Radia, Channel Classics, naïve, Alpha, BIS, ORF, claves, Brillant Classics, DUX oraz Netflix i HBO. Aktywnie udziela się również jako wykładowca na kursach i uczelniach: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Hochschule für Musik we Frankfurcie nad Menem Varmia Musica Academia w Lidzbarku Warmińskim oraz na festiwalu Oficina de Musica de Curitiba w Brazylii.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • udział w konsorcie obojowo-fagotowym;
 • zajęcia z technologii budowy stroików;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski, niemiecki
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa klarnetu historycznego

Do klasy klarnetu historycznego zapraszamy zarówno instrumentalistów, posiadających już pewne doświadczenie w historycznej praktyce wykonawczej jaki i tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z muzyką dawną. Kursy w Lidzbarku Warmińskim stanowią wspaniałą okazję do prześledzenia historii klarnetu, od baroku po romantyzm. Współcześni klarneciści są bardzo mile widziani! Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Toni Salar-Verdú

Toni Salar-Verdú

Toni Salar-Verdú jest znany nie tylko jako jeden z czołowych klarnecistów historycznych na świecie, ale także jako jeden z najbardziej urzekających, działających obecnie muzyków. Po studiach u Carlesa Riery w Barcelonie postanowił specjalizować się w wykonawstwie historycznym. Uzyskał tytuł magistra gry na klarnecie historycznym w Koninklijk Conservatorium w Den Haag w Holandii, gdzie studiował pod kierunkiem Erica Hoericha. Toni Salar-Verdú prowadzi aktywną karierę solową, często wykonując koncerty klarnetowe Mozarta, Webera, Krommera. Z Musica Antiqua Köln wystąpił jako solista w Koncercie B-dur na chalumeau Johanna Friedricha Fascha, a z Kölner Akademie wykonał Symfonię koncertującą B-dur Bernharda H. Crusella na klarnet, róg i fagot. Toni Salar-Verdú regularnie występuje podczas najbardziej renomowanych festiwali muzycznych, w salach koncertowych i operowych. Jako muzyk orkiestrowy współpracował z wieloma uznanymi orkiestrami i zespołami, takimi jak: Concerto Köln, Ensemble Matheus, Kölner Akademie, Warszawska Opera Kameralna, {oh!} orkiestra historyczna, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Orchestra of the 18th Century, Anima Eterna, Musica Antiqua Köln, The Kings' Consort, Le Cercle de l'Hamonie, Le Concert de la Loge, Ensemble Pygmalion, Les Siècles, Orchestre de l'Opera de Versailles, La Petite Bande, Orchestre des Champs-Elysées, Al Ayre Español, Concerto Italiano, Seville Baroque Orchestra, De Nederlandse Bach Vereningen, Die Kölner Akademie, Musica Aeterna i Pacific Baroque Orchestra Vancouver. Toni Salar-Verdú współpracował również z różnymi wytwórniami płytowymi, dokonując ponad 50 nagrań w trakcie swojej kariery. Jako pedagog Toni wykłada na różnych kursach mistrzowskich i akademiach w Europie i Ameryce, m.in.: Academia Varmia Musica w Lidzbarku-Warmińskim (Polska), Międzynarodowym Letnim Kursie Muzycznym w Warszawie (Polska), Curso y Festival internacional Martin Codax w Cuenca (Hiszpania ), Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon, Meisterkurs z Concerto Köln w Ochsenhausen (Niemcy), Junge Deutsche Philharmonie Orchester (Niemcy), University of Arkansas i Florida University (USA).

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: angielski, francuski, hiszpański
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa skrzypiec barokowych i altówki

Adresowana jest do skrzypków i altowiolistów zarówno posiadających już pewien zasób wiedzy związany ze stylowym wykonawstwem muzyki baroku, klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, jak i do muzyków pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Oprócz zagadnień związanych z interpretacją i zrozumieniem muzyki dawnej duży nacisk kładzie się także na rozwiązywanie problemów związanych z techniką instrumentalną i z tzw. praktyką orkiestrową. Akceptowane są zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia barokowych i klasycznych smyczków po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Zbigniew Pilch

Zbigniew Pilch

Jeden z najwybitniejszych skrzypków barokowych, artysta o bardzo szerokich zainteresowaniach, które obejmują muzykę instrumentalną od XVI do XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem wirtuozowskiej literatury skrzypcowej. Gra na skrzypcach barokowych i współczesnych, altówce i violi d’amore. Koncertuje jako solista, kameralista i dyrygent. Ukończył Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie jego mistrzem był Zbigniew Szlezer. Jednocześnie specjalizował się w grze na skrzypcach barokowych pod kierunkiem Zygmunta Kaczmarskiego. Koncertuje w całej Europie i na świecie z takimi znakomitymi zespołami, jak fiński Baroque Ensemble Battalia, duński Concerto Copenhagen, hiszpański Al Ayre Español, czeska Musica Florea czy belgijskie Collegium Vocale Gent. W Polsce współpracował z prawie wszystkimi zespołami muzyki dawnej. Przez szereg lat był członkiem Sinfonietty Cracovii i od początku działalności Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pełni funkcję jej koncertmistrza. Jako muzyk solista współpracuje z Warszawską Operą Kameralną oraz Warsaw Camerata. W roli dyrygenta występuje m.in. z NFM Filharmonią Wrocławską, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Radomską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej czy Gdyńską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Nordica. Zbigniew Pilch ma bogaty dorobek fonograficzny. W marcu 2017 r. ukazała się jego solowa płyta pt. Oświecony wirtuoz (CD Accord). Artysta nagrał także wirtuozowskie Koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza wraz z Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyrekcją Kaia Bumanna (2007). W 2009 r. ukazały się Symfonie nr 103 i 104 Haydna w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej (obecnie NFM Filharmonia Wrocławska) pod dyrekcją Zbigniewa Pilcha. Artysta wziął także udział w licznych, uhonorowanych wieloma nagrodami nagraniach (m.in. International Classical Music Award 2019 dla albumu 17th-Century Sacred Music in Wrocław, Fryderyk 2011 dla płyty Koželuh, Rejcha, Vořišek – Symphonies, Fryderyki 2019 dla CD Mielczewski II, krążka z Widmami Stanisława Moniuszki oraz płyty zawierającej Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego i Luctus Mariae Pawła Łukaszewskiego, a także Fryderyk 2021 dla albumu z twórczością Mikołaja Zieleńskiego). Zbigniew Pilch w 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2020 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora w Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec barokowych. Ponadto wykłada w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz podczas kursów mistrzowskich w ramach Festiwalu Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim. Od roku akademickiego 2020/2021 piastuje funkcję Kierownika Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W 2020 r. Zbigniew Pilch otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej za wybitny dorobek artystyczny, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Chrupek

Piotr Chrupek

Asystent w klasie altówki

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki prof. Marcina Murawskiego, a także Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie altówki barokowej prof. Zbigniewa Pilcha. Uczestniczył w kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. Piotra Reicherta, Zbigniewa Pilcha, Jarosława Thiela, Sirkki-Lisy Kaakinen, Markusa Möllenbecka. Jest współzałożycielem i członkiem kwartetu smyczkowego „Musicarius” specjalizującego się w wykonawstwie muzyki dawnej, z którym występuje w kraju i poza jego granicami. Na stałe współtworzy Wrocławską Orkiestrę Barokową. Jest również filarem szczecińskiej formacji Fundacja Akademia Muzyki Dawnej. Przez wiele lat prowadził sekcję altówek w zespole instrumentów dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense”. Współpracował również z zespołem The English Baroque Solists. Aktualnie występuje z najważniejszymi zespołami muzyki dawnej w Polsce jako solista, kameralista, często także w roli prowadzącego grupę. Bierze udział w transmisjach radiowych i nagraniach płytowych. W 2019 roku został uhonorowany nagrodą Fryderyka w kategorii „muzyka kameralna”. Koncertował wspólnie z Jane Rogers, Enrico Gattim, Kati Debretzeni, Peterem Hansonem. Doświadczenie orkiestrowe zdobywał pod batutą artystów takich jak John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Paul McCreesh czy Giovanni Antonini.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący (preferujemy posiadanie dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia)
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 12

Klasa wiolonczeli barokowej

Przeznaczona jest zarówno dla osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Oprócz kwestii stylu w kontekście historycznych praktyk wykonawczych w muzyce solowej i kameralnej, oraz doskonalenia techniki instrumentalnej, w procesie kształcenie wiolonczelisty dużo miejsca zajmuje problematyka wykonywania basso continuo. To właśnie tym zagadnieniom przeznaczona zostanie zasadnicza część tego kursu. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne oraz ich kopie jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia barokowych i klasycznych smyczków po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Jakub Kościukiewicz

Jakub Kościukiewicz

Wiolonczelista specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych. Pedagog i aktywny animator inicjatyw i wydarzeń związanych z historycznym wykonawstwem muzyki dawnej. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. T. Kamińskiej oraz Guildhall School of Music&Drama w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej A. McGillivray. Studiował również na Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Ch. Kyprianides. Jako kameralista, solista i muzyk orkiestrowy występował i nagrywał z większością polskich zespołów grających na instrumentach historycznych, m.in. z Collegio di Musica Sacra A. Kosendiaka Dolnośląską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Liryczną, Harmonologią i Kapelą Jasnogórską prowadzonymi przez J. T. Adamusa, Concerto Polacco, Harmonia Sacra, La Tempesta, Hyacinthus Ensemble, Violin Consort, orkiestrą FAMD.PL, Goldberg Baroque Ensemble, Orkiestrą I Rzeczypospolitej, Polską Orkiestrą XVIII wieku, Warsaw Harmony, Starck Compagnay, Il Piacere, Silva Rerum, Cantores Minores Wratislavienses, Cameratą Podlaską, Fiori Pari, Nova Silesia, Cappella dell'Ospedale della Pietà, Il Giardino d’Amore, Sezione Aurea, Capella 1547, Maresiénne Consort a także z belgijskimi zespołami Collegium Vocale oraz Les Muffatti prowadzonym przez P. van Heyghena. Występował również w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Czechach, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Słowacji, w Chinach, Japonii i USA. Brał udział w nagraniach ponad 30 płyt CD dla takich wytwórni jak CD Accord, Dux, Sarton, Cypres, LionRecords, Musicon, ProMusica Camerata. Od 2005 roku współpracuje z zespołem Musicae Antique Collegiae Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej (obecnie pełni tam funkcje koncertmistrza). Na łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów od 2011 roku wykłada (obecnie jako adiunkt) wiolonczelę barokową oraz prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej i akademicką orkiestrę barokową. Założyciel i kierownik artystyczny łódzkiej orkiestry barokowej Altberg Ensemble.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa violi da gamba

Adresowana jest zarówno do doświadczonych gambistów jak i do muzyków, którzy dopiero zamierzają rozpocząć naukę gry na tym instrumencie. Oprócz doskonalenia techniki instrumentalnej i pracy nad repertuarem solowym, kursy stanowią unikatową okazję do wspólnej gry w konsorcie gambowym. Istnieją pewne, ograniczone możliwości związane z wypożyczeniem smyczków i instrumentów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z organizatorami.

Krzysztof Firlus

Krzysztof Firlus

Muzyk wielowymiarowy, sięgający po instrumentarium od kontrabasu współczesnego i barokowego poprzez liczne odmiany violi da gamba, z rzadko spotykanym pardessus de viole włącznie. Występuje jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy, sięgając po repertuar powstały od renesansu po dzień dzisiejszy, w tym także utwory napisane specjalnie dla niego. Wychowanek Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (klasa Vittorio Ghielmiego) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa Marka Caudle’a). Na stałe związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Współpracował m.in. z {oh!} Orkiestrą Historyczną, Kwartetem Śląskim, Le Poème Harmonique czy BachAkademie Stuttgart. Laureat licznych konkursów zagranicznych i ogólnopolskich. Spośród wielu nagrań płytowych artysty wymienić można m.in. nagraną wraz z żoną – Anną Firlus – znakomicie przyjętą przez krytykę międzynarodową pierwszą polską solową płytę gambową Gamba Sonatas, nominowaną do nagrody „Fryderyk 2019”, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection, zawierającą pierwsze na świecie nagrania sonat C.F. Abla, odkrytych w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej (nominacja do International Classical Music Awards 2020 oraz „Fryderyk 2020”), płytę Muzyka Francuskich Mistrzów – Muzyka Zamku Warszawskiego z {oh!} Orkiestrą Historyczną (partia solowa w koncercie na viole da gamba Le Phénix Michela Corrette) – nominacja do nagrody „Fryderyk 2018”, Tansman – od tria do oktetu z Kwartetem Śląskim, Barok Progresywny z Nikola Kołodziejczyk Orchestra (nagroda „Fryderyk 2016”), Réflexions z kompozycjami Adriana Robaka czy Portraits - Les caractères français z {oh!} trio, które tworzy wraz z Martyną Pastuszką i Anną Firlus. Krzysztof Firlus prowadzi obecnie klasę violi da gamba w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • udział w konsorcie gambowym;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa klawesynu i realizacji basso continuo

Klasa klawesynu i realizacji basso continuo, serdecznie zaprasza klawesynistów, organistów oraz pianistów, w tym osoby które chciałyby rozpocząć swoja przygodę z klawesynem. Obok pracy nad repertuarem solowym (od XVI do XVIII w.), aspektami interpretacyjnymi jak i technicznymi, będziemy koncentrować się na realizacji b.c. Jak zawsze rano stroimy wspólnie klawesyn, a także codziennie będziemy analizować fragmenty traktatów dotyczących realizacji b.c. W tym roku do dyspozycji będzie kopia słynnego klawesynu dwumanuałowego Colmar/Ruckers, zbudowana w renomowanym warsztacie Bruce'a Kennedy'ego w 2020 r jako jego "Opus 200” oraz dwumanuałowy klawesyn flamandzki, wykonany przez mistrza Freda Bettenhausena na wzór historycznego Ruckersa (IR-Versailles) z 1628 roku.

Ewa Mrowca

Ewa Mrowca

Z wyróżnieniem ukończyła studia w Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej. Absolwentka Guildhall School of Music&Drama w Londynie w klasie Nicholasa Parle, oraz Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei w klasie Jörga Andreasa Böttichera. Zdobyła wyróżnienie w VI Konkursie Klawesynowym im. J. Broadwooda w Londynie organizowanym na historycznych instrumentach. Stypendystka Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rządu Szwajcarii, Accademii Musicale Chigiana oraz Guildhall School of Music&Drama. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Kennetha Gilberta, Christopha Rousseta, Elisabeth Joyé, Pierre'a Hantai, Kris Verhelst, oraz Jespera Christensena. Koncertuje w Polsce, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach, Japonii oraz USA.

Występowała pod kierunkiem Jordiego Savalla, Alfredo Bernardiniego, Benjamina Bayla, Olivii Centurioni i Petera Van Heyghena. Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej. m.in. Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Jest współtwórcą zespołu Altberg Ensemble. Wykłada na stanowisku profesora uczelni w Akademii Muzycznej w Łodzi, oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej pierwszy solowy album z Pieces de clavessin Jeana Nicolasa Geoffroy (Dux 0137), zyskał znakomite recenzje w Polsce, Luxemburgu, Francji i Niemczech, a także został nominowany do prestiżowej nagrody International Classical Music Awards 2013. W marcu 2014 otrzymał wyróżnienie 5 Diapason.

Zuzanna Budziarek

Zuzanna Budziarek

Asystent, opiekun instrumentów klawiszowych

Klawesynistka, mechanik, konserwator instrumentów historycznych. Zajmuje się budową i renowacją klawesynów oraz pokrewnych im instrumentów. Od 2015 roku pracuje w prestiżowym warsztacie Bruce’a Kennedy’ego jako specjalistka od mechaniki oraz intonacji. Dzięki swoim umiejętnościom współpracuje z wykonawcami, instytucjami oraz budowniczymi rozpoznawalnymi na całym świecie. Na wyregulowanych przez nią instrumentach grali m.in. Jean Rondeau, Marco Mencoboni, Christophe Rousset czy Skip Sempe. W 2019 roku została zaproszona do The Juilliard School w Nowym Jorku w celu przygotowania klawesynu do recitalu w Carnegie Hall, a w 2021 roku nawiązała współpracę z budowniczym Jimem Hallem w Barcelonie. Regularnie podróżuje po Polsce i Europie, dokonując przeglądów instrumentów należących zarówno do instytucji, jak i do osób prywatnych.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • zajęcia ze strojenia i pielęgnacji klawesynu;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski, niemiecki
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Klasa organów i realizacji basso continuo

Adresowana jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Warsztaty Varmia Musica Academia mogą stać się okazją do pogłębionych studiów nad zagadnieniami realizacji basso i korzystania z nabytej wiedzy podczas licznych występów zespołowych. Nie zabraknie także czasu na pracę nad repertuarem solowym.

Marcin Szelest

Marcin Szelest

Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem, 1997) oraz w The Boston Conservatory (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W 1995 roku otrzymał I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z licznymi zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Vox Luminis, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Jest profesorem organów w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in Polonia” oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Uczestnictwo obejmuje

 • zajęcia indywidualne;
 • zajęcia z zespołów kameralnych;
 • możliwość udziału w koncercie finałowym;
 • udział w wykładach i zajęciach dodatkowych.

Warunki

 • Języki wykładowe: polski, angielski
 • Stopnie zaawansowania:
  • początkujący
  • średnio zaawansowany
  • zaawansowany - profesjonalny
 • Maksymalna liczba czynnych uczestników: 6

Informacje

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1 000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Cena warsztatów nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Służymy informacją o możliwościach zakwaterowania w Lidzbarku Warmińskim.

Zaliczkę w wysokości 300 zł należy wpłacić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu od organizatorów danych do przelewu. Pozostałą kwotę należy uiścić do 30.07.2023r.

Zniżki

Osobom zainteresowanym drugą specjalnością oferujemy zniżkę 50% na dodatkową klasę. Zainteresowanych prosimy o indywidualny kontakt celem precyzyjnego ustalenia warunków uczestnictwa.

 

W przypadku nieutworzenia klasy z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub przyczyn losowych, uczestnik do dnia 30.06.2023 otrzyma odpowiednią informację oraz zwrot wpłaconej kwoty.

Lokalizacje

 

Wszystkie obiekty, w których odbywa się Festiwal znajdują się od siebie w bliskiej odległości pozwalającej na sprawne poruszanie się miedzy nimi pieszo.

 
Zamek Biskupów Warmińskich

Zamek Biskupów Warmińskich

Muzeum Warmii i Mazur – oddział w Lidzbarku Warmińskim
pl. Zamkowy 1
Lidzbark Warmiński

Zamek biskupów warmińskich należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Zbudowany w latach 1350 – 1401, jest jednym z najlepiej zachowanych zamków w Polsce, zwany Wawelem Północy. W miejscu tym żyli i tworzyli m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Ignacy Krasicki. Muzeum na Zamku prezentuje kilkanaście wyjątkowych wystaw – od archeologii, dawnego uzbrojenia, rzemiosła artystycznego, sztuki gotyckiej, malarstwa religijnego, po polskie malarstwo współczesne. W zabytkowych pomieszczeniach budynku odbędą się koncerty festiwalowe oraz zajęcia.

Zobacz na mapie

 
Oranżeria Kultury

Oranżeria Kultury

ul. Ignacego Krasickiego 2
Lidzbark Warmiński

Wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku pawilon ogrodowy, uznawany za architektoniczne arcydzieło okresu panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budynek do czasów współczesnych zachował swój imponujący, bogaty w ornamenty oraz zdobienia wygląd. Dzisiejszy wygląd Oranżerii jest zasługą biskupa Ignacego Krasickiego, na którego polecenie rozbudowano całą konstrukcję. W budynku odbędą się koncerty festiwalowe oraz zajęcia.

Zobacz na mapie

 
Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica

ul. Orła Białego 5
Lidzbark Warmiński

Okazały budynek szkolny przy ul. Orła Białego 5 w Lidzbarku Warmińskim budowano w latach 1914 - 1918 w dawnym Heilsbergu. W obiekcie znajduje się duża aula w której odbędą się próby orkiestry barokowej, oraz wiele sal udostępnionych do prowadzenia zajęć, prób, a także do ćwiczenia.

Zobacz na mapie

 

Aktualności

 

Przed kursem oraz w trakcie jego trwania wszelkie niezbędne pliki i informacje, takie jak Regulamin Uczestnictwa, Informator festiwalowy, plany prób, nuty oraz ogłoszenia, zamieszczane będą w zakładce Aktualności.

 

Kontakt

Organizator

Towarzystwo Muzyczne MEDIUS
ul. Rydygiera 15/58, 01-793 Warszawa
KRS: 0000211747, NIP: 524-250-71-65, REGON: 015770835

Konto: BGŻ BNP Paribas 32 2030 0045 1110 0000 0226 4770

Osoba kontaktowa

Maria Plucińska
tel. +48 609 252 377
maria@varmiamusica.pl